Song(s) of Nepali movie "Lahure" ::

Saune jharima yo gauko goreto by Asha Bhosle
साउने झरिमा यो गाँउको गोरेटो


Artist:
Video: Yes
Download MP3: Yes
Lyrics: Yes
Added on: 07th, January 2012

Watch Listen

Biratako chino birko santan by Narayan Gopal
वीरताको चिनो वीरको सन्तान


Artist:
Video: Yes
Download MP3: Yes
Lyrics: Yes
Added on: 22nd, December 2011

Watch Listen

Chiya barima ho chiya barima by Deepa jha
चिया बारीमा हो चिया बारीमा


Artist:
Video: Yes
Download MP3: Yes
Lyrics: Yes
Added on: 21st, December 2011

Watch Listen