Nepali songs Artist list by letter Y Yogeshwor Amatya 18 song(s) available
Search song title:

Yogeshwor Amatya song(s)

Added on Song title Total views
17/12/2006 Aaja Samma Kasailai (आज सम्म कसैलाई) 3504
18/12/2006 Dashain (दशै नै हो कि यो मेरो दशा) 8024
10/04/2014 Hoi Nana Nabole Ta Nabola (होइ नाना नबोले त नबोल) 604
17/12/2006 Jaba Sandhya Hunchha (जब सन्ध्या हुन्छ) 7059
10/04/2014 Jata Heryo Utai Dekhchhu (जता हेर्यो उतै देख्छु) 520
10/04/2014 Ke Basai Bho Ra (Hairan) (के बसाई भो र (हैरान)) 573
17/12/2006 Kya Bore Bhayo (क्या बोर भयो) 7247
01/02/2013 Kya Garum (क्यारौं (के गरौं ?)) 1409
18/11/2011 Laija Chari Mero Khabar (लैजा चरी मेरो खबर) 7085
03/01/2007 Logne Maanchhe Bhayera (लोग्ने मान्छे भएर) 5095
27/11/2011 Ma Mare Pani Mero Desh (म मरे पनि मेरो देश) 4302
10/04/2014 Malai Pyaro Lagchha (मलाई प्यारो लाग्छ) 1855
10/04/2014 Musu Musu Hasideuna Lai Lai (मुसु मुसु हासिदेउन) 952
10/04/2014 No Women No Cry (आजकलका मान्छेहरु) 620
10/04/2014 Pani Muni Dhungama Leu (पानी मुनी ढुङ्गामा लेउ) 2085
27/11/2011 Sindhuli Gadhi Ghumera Herda (सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा) 5277
18/11/2011 Timro Ankha Herdai Mero (तिम्रो आँखा हेर्दै मेरो) 7567
17/12/2006 Wakka Dikka (वाक्क दिक्क) 2790
Aaja samma kasailai by Yogeshwor Amatya

आज सम्म कसैलाई


Added on: 17th December 2006
Public views: 3504
Dashain by Yogeshwor Amatya

दशै नै हो कि यो मेरो दशा


Added on: 18th December 2006
Public views: 8024
Hoi nana nabole ta nabola by Yogeshwor Amatya

होइ नाना नबोले त नबोल


Added on: 10th April 2014
Public views: 604
Jaba Sandhya Hunchha by Yogeshwor Amatya

जब सन्ध्या हुन्छ


Added on: 17th December 2006
Public views: 7059
Jata heryo utai dekhchhu by Yogeshwor Amatya

जता हेर्यो उतै देख्छु


Added on: 10th April 2014
Public views: 520
Ke basai bho ra (Hairan) by Yogeshwor Amatya

के बसाई भो र (हैरान)


Added on: 10th April 2014
Public views: 573
Kya Bore Bhayo by Yogeshwor Amatya

क्या बोर भयो


Added on: 17th December 2006
Public views: 7247
kya Garum by Yogeshwor Amatya

क्यारौं (के गरौं ?)


Added on: 1st February 2013
Public views: 1409
Laija chari mero khabar by Yogeshwor Amatya

लैजा चरी मेरो खबर


Added on: 18th November 2011
Public views: 7085
Logne Maanchhe Bhayera by Yogeshwor Amatya

लोग्ने मान्छे भएर


Added on: 3rd January 2007
Public views: 5095
Ma mare pani mero desh by Yogeshwor Amatya

म मरे पनि मेरो देश


Added on: 27th November 2011
Public views: 4302
Malai pyaro lagchha by Yogeshwor Amatya

मलाई प्यारो लाग्छ


Added on: 10th April 2014
Public views: 1855
Musu musu hasideuna lai lai by Yogeshwor Amatya

मुसु मुसु हासिदेउन


Added on: 10th April 2014
Public views: 952
No women no cry by Yogeshwor Amatya

आजकलका मान्छेहरु


Added on: 10th April 2014
Public views: 620
Pani muni dhungama leu by Yogeshwor Amatya

पानी मुनी ढुङ्गामा लेउ


Added on: 10th April 2014
Public views: 2085
Sindhuli Gadhi ghumera herda by Yogeshwor Amatya

सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा


Added on: 27th November 2011
Public views: 5277
timro ankha herdai mero by Yogeshwor Amatya

तिम्रो आँखा हेर्दै मेरो


Added on: 18th November 2011
Public views: 7567
Wakka Dikka by Yogeshwor Amatya

वाक्क दिक्क


Added on: 17th December 2006
Public views: 2790

If you are looking for other songs of Yogeshwor Amatya than listed above, Please submit your song request in our facebook page Nepali songs forum for songs and its lyrics.