Nepali songs Artist list by letter P Prakash Ojha 25 song(s) available
Search song title:

Prakash Ojha song(s)

Added on Song title Total views
08/04/2014 Aathana Paryo Pitalko Karuwa (आठआना पर्‍यो पितलको करुवा) 1083
08/04/2014 Abhagi Purpuro (अभागी पुर्पुरो) 764
08/04/2014 Andra Andramaa (आन्द्रा आन्द्रामा) 789
18/12/2006 Baakhro Garchha (बाख्रो गर्छ) 3566
18/12/2006 Basmati (आउ आउ बासमती) 3073
18/12/2006 Bhatkai Dinchhu (भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि) 6859
08/04/2014 Chhori Jaanchhe Beauty Parlour (छोरी जान्छे बिउटी पार्लर) 2001
08/04/2014 Dhankute Jyanko Nau Ruppe Jagir (धनकुटे ज्यानको नौ रुप्पे जागिर) 503
23/12/2006 Gym Khana (जाउ कि क्या हो म पनि जिमखाना) 3368
08/04/2014 Hariyo Basma Tu (हरियो बाँसमा टुँ) 1550
18/12/2006 Itahari Bajaraima (इटहरी बजारैमा) 3686
08/04/2014 Jhyanapultung Napultung (झ्यनापुल्टुङ नापुल्टुङ झ्याइ) 2993
18/12/2006 Kaakriki Chana (काक्री कि चाना) 3306
08/04/2014 Lau Dhaami Dai (लौ धामी दाई) 4401
08/04/2014 Ma Yestai Chhu (म यस्तै छु) 456
08/04/2014 Mangsirkai Mahina Mai (मङ्सिरकै महिना मै) 666
23/02/2014 Marchhe Budi Le (मार्छे बुढिले) 1471
23/02/2014 Maryo Ni Maryo Ni (मार्यो नि मायाले मार्यो) 613
11/12/2011 Okharbote Kaka (ओखर बोटे काका) 1746
18/12/2006 Paan Supari (पान सुपारिमै बैनु) 3112
08/04/2014 Parkhinna Bhanchha Hai Ghadi (पर्खिन्न भन्छ है घडी) 470
08/04/2014 Pipal Pate Bainyu (पिपल पाते बैन्यु) 468
08/04/2014 Sai Sai Ra Sui Sui (साँई साँई र सुँई सुँई) 565
23/02/2014 Soltini Nani (सोल्टिनी नानी) 1700
23/02/2014 Ye Bau Bhat Khana Aau (ए बाउ भात खान आउ) 2953
Abhagi purpuro by Prakash Ojha

अभागी पुर्पुरो


Added on: 8th April 2014
Public views: 764
Andra andramaa by Prakash Ojha

आन्द्रा आन्द्रामा


Added on: 8th April 2014
Public views: 789
Baakhro Garchha by Prakash Ojha

बाख्रो गर्छ


Added on: 18th December 2006
Public views: 3566
Basmati by Prakash Ojha

आउ आउ बासमती


Added on: 18th December 2006
Public views: 3073
Chhori jaanchhe beauty parlour by Prakash Ojha

छोरी जान्छे बिउटी पार्लर


Added on: 8th April 2014
Public views: 2001
Gym Khana by Prakash Ojha

जाउ कि क्या हो म पनि जिमखाना


Added on: 23rd December 2006
Public views: 3368
Hariyo basma tu by Prakash Ojha

हरियो बाँसमा टुँ


Added on: 8th April 2014
Public views: 1550
Itahari Bajaraima by Prakash Ojha

इटहरी बजारैमा


Added on: 18th December 2006
Public views: 3686
Kaakriki Chana by Prakash Ojha

काक्री कि चाना


Added on: 18th December 2006
Public views: 3306
Lau dhaami dai by Prakash Ojha

लौ धामी दाई


Added on: 8th April 2014
Public views: 4401
Ma yestai chhu by Prakash Ojha

म यस्तै छु


Added on: 8th April 2014
Public views: 456
Mangsirkai mahina mai by Prakash Ojha

मङ्सिरकै महिना मै


Added on: 8th April 2014
Public views: 666
marchhe budi le by Prakash Ojha

मार्छे बुढिले


Added on: 23rd February 2014
Public views: 1471
Maryo ni maryo ni by Prakash Ojha

मार्यो नि मायाले मार्यो


Added on: 23rd February 2014
Public views: 613
Okharbote kaka by Prakash Ojha

ओखर बोटे काका


Added on: 11th December 2011
Public views: 1746
Paan Supari by Prakash Ojha

पान सुपारिमै बैनु


Added on: 18th December 2006
Public views: 3112
Parkhinna bhanchha hai ghadi by Prakash Ojha

पर्खिन्न भन्छ है घडी


Added on: 8th April 2014
Public views: 470
Pipal pate bainyu by Prakash Ojha

पिपल पाते बैन्यु


Added on: 8th April 2014
Public views: 468
Sai sai ra sui sui by Prakash Ojha

साँई साँई र सुँई सुँई


Added on: 8th April 2014
Public views: 565
Soltini nani by Prakash Ojha

सोल्टिनी नानी


Added on: 23rd February 2014
Public views: 1700
ye bau bhat khana aau by Prakash Ojha

ए बाउ भात खान आउ


Added on: 23rd February 2014
Public views: 2953

If you are looking for other songs of Prakash Ojha than listed above, Please submit your song request in our facebook page Nepali songs forum for songs and its lyrics.