Nepali songs Artist list by letter A Arun Thapa 18 song(s) available
Search song title:

Arun Thapa song(s)

Added on Song title Total views
29/04/2014 Akhako Nind Khosi Lane (आँखाको निंद खोसी लाने) 2465
29/04/2014 Aru Sanga Najokha Malai (अरुसँग नजोख मलाई) 2185
29/04/2014 Bhuleka Katha Tita Mitha (भुलेका कथा तिता मिठा) 1714
15/12/2006 Bhulu Bhulu (भुलु भुलु लाज्ञो मलाई) 4743
15/12/2006 Chot Ke Ho (चोट के हो ब्यथा के हो) 6065
01/04/2013 Dosh Kasailai Dina (दोश कसैलाई दिन) 3022
15/12/2006 Jati Maya Laye Pani (जती माया लाए पनी) 8057
29/04/2014 Jindagi Ke Chha Ra (जिन्दगी के छ र) 1658
29/04/2014 Jindagika Yatraharuma (जिन्दगीका यात्राहरुमा) 1282
29/04/2014 Lagna Thalyo Jeevanma (लाग्न थाल्यो जीवनमा) 1220
26/03/2013 Ma Roye Pani Timi (म रोए पनि तिमी) 2129
29/04/2014 Mero Geet Sabai (मेरो गीत सबै) 1561
29/04/2014 Napokhine Najokhine (नपोखिने नजोखिने) 1211
29/04/2014 Pari Gayou Kina Adhuro (पारी गयौ किन अधुरो) 1742
15/12/2006 Ritu Haru (रितुहरुमा तिमी) 10742
15/12/2006 Sanjha Ko Jun (साँझ को जुन सँगइ) 4203
29/04/2014 Timi Herchhau Bhane (तिमी हेर्छौ भने) 1462
29/04/2014 Yo Manko Ke Bhar Hunchha (यो मनको के भर हुन्छ) 1754
Akhako nind khosi lane by Arun Thapa

आँखाको निंद खोसी लाने


Added on: 29th April 2014
Public views: 2465
Aru sanga najokha malai by Arun Thapa

अरुसँग नजोख मलाई


Added on: 29th April 2014
Public views: 2185
Bhuleka katha tita mitha by Arun Thapa

भुलेका कथा तिता मिठा


Added on: 29th April 2014
Public views: 1714
Bhulu bhulu by Arun Thapa

भुलु भुलु लाज्ञो मलाई


Added on: 15th December 2006
Public views: 4743
Chot ke ho by Arun Thapa

चोट के हो ब्यथा के हो


Added on: 15th December 2006
Public views: 6065
dosh kasailai dina by Arun Thapa

दोश कसैलाई दिन


Added on: 1st April 2013
Public views: 3022
Jati Maya Laye Pani by Arun Thapa

जती माया लाए पनी


Added on: 15th December 2006
Public views: 8057
Jindagi ke chha ra by Arun Thapa

जिन्दगी के छ र


Added on: 29th April 2014
Public views: 1658
Jindagika yatraharuma by Arun Thapa

जिन्दगीका यात्राहरुमा


Added on: 29th April 2014
Public views: 1282
Lagna thalyo jeevanma by Arun Thapa

लाग्न थाल्यो जीवनमा


Added on: 29th April 2014
Public views: 1220
ma roye pani timi by Arun Thapa

म रोए पनि तिमी


Added on: 26th March 2013
Public views: 2129
Mero geet sabai by Arun Thapa

मेरो गीत सबै


Added on: 29th April 2014
Public views: 1561
Napokhine najokhine by Arun Thapa

नपोखिने नजोखिने


Added on: 29th April 2014
Public views: 1211
Pari gayou kina adhuro by Arun Thapa

पारी गयौ किन अधुरो


Added on: 29th April 2014
Public views: 1742
Ritu Haru by Arun Thapa

रितुहरुमा तिमी


Added on: 15th December 2006
Public views: 10742
Sanjha Ko Jun by Arun Thapa

साँझ को जुन सँगइ


Added on: 15th December 2006
Public views: 4203
Timi herchhau bhane by Arun Thapa

तिमी हेर्छौ भने


Added on: 29th April 2014
Public views: 1462
Yo manko ke bhar hunchha by Arun Thapa

यो मनको के भर हुन्छ


Added on: 29th April 2014
Public views: 1754

If you are looking for other songs of Arun Thapa than listed above, Please submit your song request in our facebook page Nepali songs forum for songs and its lyrics.