Nepali songs Artist list by letter A Arun Thapa 18 song(s) available
Search song title:

Arun Thapa song(s)

Added on Song title Total views
29/04/2014 Akhako Nind Khosi Lane (आँखाको निंद खोसी लाने) 2181
29/04/2014 Aru Sanga Najokha Malai (अरुसँग नजोख मलाई) 1942
29/04/2014 Bhuleka Katha Tita Mitha (भुलेका कथा तिता मिठा) 1512
15/12/2006 Bhulu Bhulu (भुलु भुलु लाज्ञो मलाई) 4541
15/12/2006 Chot Ke Ho (चोट के हो ब्यथा के हो) 5692
01/04/2013 Dosh Kasailai Dina (दोश कसैलाई दिन) 2766
15/12/2006 Jati Maya Laye Pani (जती माया लाए पनी) 7271
29/04/2014 Jindagi Ke Chha Ra (जिन्दगी के छ र) 1426
29/04/2014 Jindagika Yatraharuma (जिन्दगीका यात्राहरुमा) 1130
29/04/2014 Lagna Thalyo Jeevanma (लाग्न थाल्यो जीवनमा) 1046
26/03/2013 Ma Roye Pani Timi (म रोए पनि तिमी) 1927
29/04/2014 Mero Geet Sabai (मेरो गीत सबै) 1352
29/04/2014 Napokhine Najokhine (नपोखिने नजोखिने) 1021
29/04/2014 Pari Gayou Kina Adhuro (पारी गयौ किन अधुरो) 1505
15/12/2006 Ritu Haru (रितुहरुमा तिमी) 10066
15/12/2006 Sanjha Ko Jun (साँझ को जुन सँगइ) 4003
29/04/2014 Timi Herchhau Bhane (तिमी हेर्छौ भने) 1249
29/04/2014 Yo Manko Ke Bhar Hunchha (यो मनको के भर हुन्छ) 1546
Akhako nind khosi lane by Arun Thapa

आँखाको निंद खोसी लाने


Added on: 29th April 2014
Public views: 2181
Aru sanga najokha malai by Arun Thapa

अरुसँग नजोख मलाई


Added on: 29th April 2014
Public views: 1942
Bhuleka katha tita mitha by Arun Thapa

भुलेका कथा तिता मिठा


Added on: 29th April 2014
Public views: 1512
Bhulu bhulu by Arun Thapa

भुलु भुलु लाज्ञो मलाई


Added on: 15th December 2006
Public views: 4541
Chot ke ho by Arun Thapa

चोट के हो ब्यथा के हो


Added on: 15th December 2006
Public views: 5692
dosh kasailai dina by Arun Thapa

दोश कसैलाई दिन


Added on: 1st April 2013
Public views: 2766
Jati Maya Laye Pani by Arun Thapa

जती माया लाए पनी


Added on: 15th December 2006
Public views: 7271
Jindagi ke chha ra by Arun Thapa

जिन्दगी के छ र


Added on: 29th April 2014
Public views: 1426
Jindagika yatraharuma by Arun Thapa

जिन्दगीका यात्राहरुमा


Added on: 29th April 2014
Public views: 1130
Lagna thalyo jeevanma by Arun Thapa

लाग्न थाल्यो जीवनमा


Added on: 29th April 2014
Public views: 1046
ma roye pani timi by Arun Thapa

म रोए पनि तिमी


Added on: 26th March 2013
Public views: 1927
Mero geet sabai by Arun Thapa

मेरो गीत सबै


Added on: 29th April 2014
Public views: 1352
Napokhine najokhine by Arun Thapa

नपोखिने नजोखिने


Added on: 29th April 2014
Public views: 1021
Pari gayou kina adhuro by Arun Thapa

पारी गयौ किन अधुरो


Added on: 29th April 2014
Public views: 1505
Ritu Haru by Arun Thapa

रितुहरुमा तिमी


Added on: 15th December 2006
Public views: 10066
Sanjha Ko Jun by Arun Thapa

साँझ को जुन सँगइ


Added on: 15th December 2006
Public views: 4003
Timi herchhau bhane by Arun Thapa

तिमी हेर्छौ भने


Added on: 29th April 2014
Public views: 1249
Yo manko ke bhar hunchha by Arun Thapa

यो मनको के भर हुन्छ


Added on: 29th April 2014
Public views: 1546

If you are looking for other songs of Arun Thapa than listed above, Please submit your song request in our facebook page Nepali songs forum for songs and its lyrics.