Nepali Rap songs

Page 4 of 4 pages
Bhana ke garu ma by COD (Crews on Destiny)
भन के गरु म
Artist: कड
Video: Yes
Lyrics: Yes
Added on: 21st May 2013
Public views: 8962
Yo prasanga ali samaya by Yama Buddha
यो प्रसंग अलि समय
Artist: यम बुद्ध
Video: Yes
Lyrics: Yes
Added on: 22nd March 2012
Public views: 27163
Aaja kina ho meri maya by Da Nepsydaz
आज किन हो मेरी माया
Artist: द नेप्साइडज
Video: No
Lyrics: Yes
Added on: 15th April 2007
Public views: 6616
The Drug Song by Girish And The Unity
द ड्रग संग
Artist: गिरिश एण्ड द युनिटी
Video: Yes
Lyrics: Yes
Added on: 14th February 2007
Public views: 11260
Maya Oh Maya by Da Nepsydaz
माया ओ माया म गर्छु
Artist: द नेप्साइडज
Video: No
Lyrics: Yes
Added on: 10th March 2007
Public views: 10620
Chudaina Timro Mayale by Da Nepsydaz
छुदैन तिम्रो मायाले
Artist: द नेप्साइडज
Video: Yes
Lyrics: Yes
Added on: 17th December 2006
Public views: 12963