Nepali Pop songs

Page 7 of 199 pages
Yaha sabaima ris chha by Yama Buddha
यहाँ सबैमा रिस छ
Artist: यम बुद्ध
Video: Yes
Lyrics: No
Added on: 16th April 2014
Public views: 3848
Footpath mero ghar by Yama Buddha
फूटपाथ मेरो घर
Artist: यम बुद्ध
Video: Yes
Lyrics: No
Added on: 16th April 2014
Public views: 8480
Antya ko suruwat by Yama Buddha
अन्त्यको सुरुवात
Artist: यम बुद्ध
Video: Yes
Lyrics: Yes
Added on: 16th April 2014
Public views: 11129
Hidiher mero juttama by Yama Buddha
हिडिहेर मेरो जुत्तामा
Artist: यम बुद्ध
Video: Yes
Lyrics: No
Added on: 16th April 2014
Public views: 2856
Gimme That Beat by Yama Buddha
गिम्मी द्याट बिट
Artist: यम बुद्ध
Video: Yes
Lyrics: No
Added on: 16th April 2014
Public views: 2510
Aljhiyeko chha jeevan by Yama Buddha
अल्झिएको छ जीवन
Artist: यम बुद्ध
Video: Yes
Lyrics: Yes
Added on: 16th April 2014
Public views: 10302
Hinsako kalo badal by Yama Buddha
हिंसाको कालो बादल
Artist: यम बुद्ध
Video: Yes
Lyrics: No
Added on: 16th April 2014
Public views: 3642
Asaarko Bhel by Yama Buddha
असारको भेल
Artist: यम बुद्ध
Video: Yes
Lyrics: No
Added on: 16th April 2014
Public views: 4867
Blueberry Pie by Yama Buddha
ब्लुबेरी पाई
Artist: यम बुद्ध
Video: Yes
Lyrics: No
Added on: 16th April 2014
Public views: 3189
Chhopiyeko satya (Aawaran) by Yama Buddha
छोपिएको सत्य
Artist: यम बुद्ध
Video: Yes
Lyrics: Yes
Added on: 15th April 2014
Public views: 5367
Dherai barsa pachhadi by Sabin Rai
पन्नामा लेखेका हरेक
Artist: सबिन राई
Video: Yes
Lyrics: Yes
Added on: 15th April 2014
Public views: 1542
Mero bani kasto naramro by Sabin Rai
मेरो बानी कस्तो नराम्रो
Artist: सबिन राई
Video: Yes
Lyrics: Yes
Added on: 15th April 2014
Public views: 2930