Nepali song "Jhandai birsechhu aina herna (झन्डै बिर्सेछु ऐना हेर्न)" by "Yojana Puri"

Nepali song of Yojana Puri
Artist/Singer: Yojana Puri (योजना पुरी)
Album: Manai ta ho
Musician: Janma Rai
Lyricist: Kedar Dhital
Genre: Pop
CRBT: 0140012053
Posted on: 11th March, 2014
Public views: 610 times
Lyrics: Available
Rating: (1 Votes)
(झन्डै बिर्सेछु एैना हेर्न )२
झन्डै बिर्सेछु कपाल कोर्न
(तर बिर्सेको छैन तिम्रो फोटो हेर्न )२
झन्डै बिर्सेछु एैना हेर्न...

(साथी भन्छन् एउटा कुरा
संगी भन्छन् अर्को )२
(कोहि देख्दा जिस्काउँछन्
www.npsongs.com
(कोहि लाग्छन् लर्को )२
झन्डै बिर्सेछु एैना हेर्न...

(बिहनीको शितै राम्रो
उमेरैको मितै)२
सम्हालिन गाह्रो भयो
(माग्न आऊ है छिट्टै )२
झन्डै बिर्सेछु एैना हेर्न
झन्डै बिर्सेछु कपाल कोर्न
(तर बिर्सेको छैन तिम्रो फोटो हेर्न )२
झन्डै बिर्सेछु एैना हेर्न...

All songs of Yojana Puri

If you are looking for other songs of Yojana Puri than listed above, please submit your song request in our Nepali songs page of Facebook.