Nepali song "swargaki pari (स्वर्गकी परी)" by "Udaya Sotang and Manila Sotang"

Nepali song of Udaya Sotang and Manila Sotang
Artist/Singer: Udaya Sotang and Manila Sotang (उदय सोतांग र मनिला सोतांग)
Genre: Pop
Posted on: 12th September, 2013
Public views: 2721 times
Lyrics: Available
Rating: (6 Votes)
स्वर्गकी परी...
स्वर्गकी परी धर्तीमा झरी म सम्म आईदेऊ
प्रेमको गीत...
प्रेमको गीत जीवनमा मेरो (तिमीले गाइदेऊ )२
स्वर्गकी परी...

(बादल झैं कोमल माया सागरझैं गहिरो माया यो )२
(सूर्य सरी अटल जूनजस्तै शितल )२
@ npsongs.com
(माया तिमीले दियौ )२
स्वर्गकी परी...

(मायाको कुनै सीमा हुन्न प्रेमको न कुनै परिधी हुन्छ )२
(बासन्ति फूल झै सुन्दर प्रेम हुन्न्छ )२
(तिमीले सम्झाई दियौ )२

स्वर्गकी परी...
स्वर्गकी परी धर्तीमा झरी म सम्म आईदेऊ
प्रेमको गीत...
प्रेमको गीत जीवनमा मेरो (तिमीले गाइदेऊ )४