Nepali song "maya ta tadhakai ramro (माया त टाढा कै राम्रो)" by "Udaya Sotang and Manila Sotang"

Nepali song of Udaya Sotang and Manila Sotang
Artist/Singer: Udaya Sotang and Manila Sotang (उदय सोतांग र मनिला सोतांग)
Genre: Pop
Posted on: 12th September, 2013
Public views: 3039 times
Lyrics: Available
Rating: (6 Votes)
(माया त टाढा कै राम्रो
कमसेकम चोखो त हुन्छ )२
आत्माको बोली नबोल्ने माया
नजिक मै पनि खोक्रो नै हुन्छ
माया त टाढा कै राम्रो हो...

(दिल मिल्छ रानै माया मिल्छ
मन मिल्छ रानै माया हुन्छ )२
माया आत्माको मिलनमा हुन्छ
जीउ मिल्दा मात्र माया कहाँ हुन्छ
माया त टाढा कै राम्रो हो...

(शरीर जस्तो होइन माया
मन जताततै कहाँ मिल्छ )२
@ npsongs.com
देहको मिलन होइन यो माया
आत्माको भाका पो चोखो माया हुन्छ

(माया त टाढा कै राम्रो
कमसेकम चोखो त हुन्छ...)२
आत्माको बोली नबोल्ने माया
नजिक मै पनि खोक्रो नै हुन्छ
माया त टाढा कै राम्रो हो...