Nepali song "Manko baadhlai badhna sika (मनको बाँधलाई बाध्न सिक)" by "Udaya Sotang and Manila Sotang"

Nepali song of Udaya Sotang and Manila Sotang
Artist/Singer: Udaya Sotang and Manila Sotang (उदय सोतांग र मनिला सोतांग)
Album: Katha
Musician: Udaya Sotang
Lyricist: Sanesh Kiran
Genre: Romantic Love, Modern (Adhunik)
Posted on: 26th April, 2014
Public views: 5919 times
Lyrics: Available
Rating: (5 Votes)
मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
नत्र भिजिने छ तिम्रो परेली

मनको बाँधलाई बाँधी राखनु कसरी
जब वेदनाले नाघ्दछ चुली

मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली

नरुनु तिमी म टाढा हुँदा
कसले पाएको छ सँगै जिउन सँधै
नरुनु तिमी म टाढा हुँदा
कसले पाएको छ सँगै जिउन सँधै
अजम्बरी जन्मेको छैन कोही
मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली

तिमी नै मेरो आड भरोषा
मलाई त्यतै लैजाऊ तिमी जान्छौ जता
तिमी नै मेरो आड भरोषा
मलाई त्यतै लैजाऊ तिमी जान्छौ जता
नत्र हुनेछु म उडेको खरानी

मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
नत्र भिजिने छ तिम्रो परेली

मनको बाँधलाई बाँधी राखनु कसरी
जब वेदनाले नाघ्दछ चुली

मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
मनको बाँधलाई बाँधी राखनु कसरी

मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली
मनको बाँधलाई बाँधी राखनु कसरी