Nepali song "thorai najik (थोरै नजिक)" by "Topi Band"

Nepali song of Topi Band
Artist/Singer: Topi Band
Genre: Pop
Posted on: 08th June, 2013
Public views: 3954 times
Lyrics: Available
Rating: (8 Votes)
हिंडने कोसिसमा छु तिमी नजाउ न
उभिन खोज्छु म मलाई सम्हाल न

सानो सानो पाइला मेरो तिमी तिरै बोलाउ न
लडेर रुन्छु म मलाई हसाउँन मलाई फकाउँ न
थोरै नजिक आउँन टाढा नजाउँ न
अध्याँरोले डर लाग्छ लैजाला मलाई
बाबा बचाउ न डरलाई भगाउ न
पहिलो हार मेरो अनुभव सुनाउ न
हरेस खान्छु म मनोबल बढाउ न
धेरै कोसिस अनि पहिलो खुसी तिमी सम्हाल न
आँशु नझार न
थोरै नजिक आउँन टाढा नजाउ न
अध्याँरोले डर लाग्छ लैजाला मलाई
आमा बचाउ न डरलाई भगाउ न
ईश्वर मेरो लागि (सधै तिमी हौ )२
@ npsongs.com
खुशी होस या दुख मेरो मनले पहिले सम्झिने
तिमी हौ (सधै तिमी हौ )२
(थोरै नजिक आउँ न टाढा नजाउ न )२
अध्याँरोले डर लाग्छ लैजाला मलाई
आमा बचाउ न बाबा बचाउ न डरलाई भगाउ न

All songs of Topi Band

If you are looking for other songs of Topi Band than listed above, please submit your song request in our Nepali songs page of Facebook.