Nepali song "Bhulideu baru malai (भुलिदेउ बरु मलाई)" by "Suraj Rai"

Nepali song of Suraj Rai
Artist/Singer: Suraj Rai (सुरज राइ)
Musician: Suraj Rai
Lyricist: Suraj Rai
Genre: Pop, Sentimental
Posted on: 14th March, 2014
Public views: 3559 times
Lyrics: Available
Rating: (21 Votes)
भुलिदेऊ बरु मलाई भुलिदेऊ
झुठो बिश्वास नदेखाऊ
झुठो कसम न देऊ
(तिमीले...)२
तोडिदेऊ मर्नलाई छोडिदेऊ
मेरो साथमा केहि छैन
दिन पनि सक्दिन
(तिमीले...)२

साँचै नै म यस्तै छु
ढाँट्न पनि म सक्दिन
मेरो हात अब छोडिदेऊ
निभाउन अब सक्दिन
www.npsongs.com
तिम्रो मन दुखाउँछु
बिना बित्थामा रुवाउँछु
भुलिदेऊ बरु मलाई भुलिदेऊ
झुठो बिश्वास नदेखाऊ
झुठो कसम न देऊ
(तिमीले...)२

सपना तिम्रो छ ठूला ठूला
यसलाई गर्नु छ तिमी पुरा
भाग्य मेरो त्यस्तो कहाँ
जाऊँ प्रिय शिखर चुम
सपना सबै पुर गर
स्वार्थी संसारलाई भुलि अब
भुलिदेऊ बरु मलाई भुलिदेऊ
झुठो बिश्वास नदेखाऊ
झुठो कसम न देऊ
(तिमीले...)२
तोडिदेऊ मर्नलाई छोडिदेऊ
मेरो साथमा केहि छैन
दिन पनि सक्दिन तिमीलाई

All songs of Suraj Rai

If you are looking for other songs of Suraj Rai than listed above, please submit your song request in our Nepali songs page of Facebook.