Nepali song "o mero priyetam (ओ मेरो प्रियतम)" by "Sukmit Gurung"

Nepali song of Sukmit Gurung
Artist/Singer: Sukmit Gurung (सुक्मित गुरुङ)
Genre: Pop
Posted on: 14th February, 2013
Public views: 1298 times
Lyrics: Available
Rating: (2 Votes)
ओ मेरो प्रियतम
मेरो प्यार मेरो जीवन
रुखो सम्झी हो..
नदुखाउ मेरो मन
ओ मेरो प्रियतम
निस्ठुरी भयौ के कारण
सायद त्यति नै हो के हो
तिम्रो प्यास मेरो योवन
ओ मेरो प्रियतम.......

रु रु रु रु ...रु रु रु
रु रु रु...रु रु रु रु
रु रु रु ....
(ओ मेरो देउता,
ओ मेरो आत्मा,
ओ मेरो साहारा)२
नदुखाई देउ नघोची देउ
यो मुटुमा तिमी नै छौ
न छोपी देउ त्यो नयन तिम्रो
तिम्रै निम्ति नै हो यो बदन मेरो
हो हो हो हो हो हो
हो प्रियतम
मेरो प्यार मेरो जीवन
रुखो सम्झी हो..
नदुखाउ मेरो मन
ओ मेरो प्रियतम
निस्ठुरी भयौ के कारण
सायद त्यति नै हो के हो
तिम्रो प्यास मेरो योवन
ओ मेरो प्रियतम.......

रु रु रु रु ...रु रु रु
रु रु रु...रु रु रु रु
रु रु रु रु रु....

(तिम्रै हुँ पुजारी
तिम्रै हुँ प्रियसी
तिम्रै हुँ जीवनसाथी)२
राखि देउ साँचि देउ
तिमी भित्र मलाई बाँधी देउ
भनि देउ, बोली देउ
तिमी मलाई मिठो आभास देउ
हो हो हो हो हो हो
हो प्रियतम
मेरो प्यार मेरो जीवन
@ npsongs.com
रुखो सम्झी हो नदुखाउ मेरो मन
ओ मेरो प्रियतम निस्ठुरी भयौ के कारण
सायद त्यति नै हो कि के हो तिम्रो प्यास मेरो योवन
(ओ मेरो प्रियतम.......)४