Nepali song "thaha cha (थाह छ)" by "Subani Moktan"

Nepali song of Subani Moktan
Artist/Singer: Subani Moktan (सुवानी मोक्तान)
Genre: Pop
Posted on: 04th May, 2013
Public views: 1296 times
Lyrics: Available
Rating: (4 Votes)
सिमे सिमे पानीमा
तिमीलाई सोची रहेछु
डुबि दिएछु तिम्रो यादमा
टाढा छु तिमीबाट
तर मन तिमीसंग छ
सम्हाली देऊ साथमा
फेरी आउँछु आउँदिन
मिलन होला नहोला
तिमीलाई सोच्दा सोच्दै
दिन यो बिती जान्छ
थाह छ कि छैन तिमीलाई

घन्टौ भै सक्यो यहि कोठामा
तिम्रो यादले मलाई छोड्दैन
के गरि रहेको होला अहिले
मेरो याद आउँछ आउँदैन
फर्कि आउँन चाहन्छु आजै म
तर थाहा छ सक्दिन
तिमीलाई सोच्दा सोच्दै
रात यो बिति जान्छ
थाह छ कि छैन तिमीलाई
कति गाएँ होला यो गीत
तिम्रो लागि तिम्रो यादमा
टाढा छु तिमीबाट
राखि देऊ तिम्रो साथमा

सिमसिमे पानीमा
तिमीलाई सोची रहेछु
डुबि दिएछु तिम्रो यादमा
फेरी आउँछु आउँदिन
मिलन होला नहोला
तिमीलाई सोच्दा सोच्दै
@ npsongs.com
दिन यो बिति जान्छ
थाह छ कि छैन तिमीलाई
तिमीलाई सोच्दा सोच्दै
रात यो बिति जान्छ
थाह छ कि छैन तिमीलाई
मेरो याद आउँछ आउँदैन तिमीलाई...