Nepali song "Kalkate Kaiyo" by "Roz Muktan And Avinash Ghising"

Nepali song of Roz Muktan And Avinash Ghising
Artist/Singer: Roz Muktan And Avinash Ghising (रोज मोक्तान र अभिनाश घिसिङ)
Genre: Pop
Posted on: 22nd August, 2007
Public views: 6242 times
Lyrics: Available
Rating: (19 Votes)
रोज मोक्तन: कलकत्ते काईयो केश मेरो बाङ्गो
टेबलमा एना छ
पिरति मैले नलाको होईन
तक्दिरमा रैन छ

अविनाश घिसिङ्: (धानको बाला झुलाउँला, मायाले बोलाउँला)२

रोज मोक्तन: (आखाँ त लोभि, मन भयो पापी
राम्रीलाई हेर्दा त)२
ठेकिको दहि,महि अर्का कि आइमाई
चोर्नु चाहि डर लाग्छ

अविनाश घिसिङ्: (धानको बाला झुलाउँला, मायाले बोलाउँला)२

रोज मोक्तन: (खुम्बुको माथि त्यो यङ्जी गुम्बा
त्यहिँ माथि ल्हासा छ)२
कन्या केटिले हेर्छ कि भन्ने
तैपनि आशा छ

अविनाश घिसिङ्: (धानको बाला झुलाउँला, मायाले बोलाउँला)४

If you are looking for other songs of Roz Muktan And Avinash Ghising than listed above, please submit your song request in our Nepali songs page of Facebook.