Nepali song "Risauda" by "Rabin Sharma"

Nepali song of Rabin Sharma
Artist/Singer: Rabin Sharma (रबिन शर्मा)
Genre: Pop
Posted on: 15th April, 2007
Public views: 3194 times
Lyrics: Available
Rating: (19 Votes)
मनक सबै बोझहरु, बिसाइ देउ न बिन्ति
रिसाउँदा नि झनै राम्री, रिसाइ देउ न बिन्ति
गुलावि ति गालाभरि, आज लालि छाओस्
आँखाभरि जवानीको,नशा सल्वलाओस्
अध्र् मानु ओठ्हरु, फुकाइ देउ न बिन्ति
रिसाउँदा नि झनै राम्री, रिसाइ देउ न बिन्ति

बादलु ति केशहरु,हिमालम छर्दै
हृदयम पुग्छ्यौ तिमी, बाहिर आँखा तर्दै
यस्तो कला मलाई पनि सिकाई देउ न बिन्ति
रिसाउँदा नि झनै राम्री, रिसाइ देउ न बिन्ति
मनक सबै बोझहरु, बिसाइ देउ न बिन्ति
रिसाउँदा नि झनै राम्री, रिसाइ देउ न बिन्ति

All songs of Rabin Sharma

If you are looking for other songs of Rabin Sharma than listed above, please submit your song request in our Nepali songs page of Facebook.