Nepali song "yo mero man (यो मेरो मन)" by "Prabisha Adhikari "

Nepali song of Prabisha Adhikari
Artist/Singer: Prabisha Adhikari (प्रबिशा अधिकारी)
Movie: Aadhi bato
Musician: Yash Kumar
Lyricist: Yash Kumar
Genre: Movie, Romantic Love
Posted on: 01st April, 2014
Public views: 1225 times
Lyrics: Available
Rating: (2 Votes)
[यो मेरो मन उडेर पुगु भन्छ कहाँ
(मायालुको गाऊँमा...)२]२

(पंक्षी जस्तै उडु भन्छ माथि माथि आकाशमा
बास्ना भई फूलको हराऊँ भन्छ बतासमा )२
copyright www.npsongs.com
यो मेरो मन उडेर पुगु भन्छ कहाँ
मायालुको गाऊँमा
मायालुको गाऊँमा...

(जता जाऊँ चारैतिर उसैलाई खोज्छ नजर
अंगालोमा बाँधी राख्ने जाग्यो मनमा कस्तो रहर )२
[यो मेरो मन उडेर पुगु भन्छ कहाँ
मायालुको गाऊँमा
मायालुको गाऊँमा...)२]२
(मायालुको गाऊँमा...)२

If you are looking for other songs of Prabisha Adhikari than listed above, please submit your song request in our Nepali songs page of Facebook.