Nepali song "Timi bahek aruko (तिमी बाहेक अरुको)" by "Phiroj Basnet"

Nepali song of Phiroj Basnet
Artist/Singer: Phiroj Basnet
Album: Geet Phiroj ko
Musician: Arjun Pokharel
Lyricist: Arjun Pokharel
Genre: Pop
CRBT: 0140012874
Posted on: 17th April, 2015
Public views: 7969 times
Lyrics: Available
Rating: (56 Votes)
तिमी बाहेक अरुको हुने छैन म
तिमी बाहेक अरुलाई छुने छैन म
तिमी मै हराउछु म
तिम्लाई मन पराउछु म
हा हा हा हा हा ........
फेरिएला बाटो फेरिएला समय
मनमा तिम्रो माया फेरिनेछैन
देखाउलान कतिले लोभहरु
देखाउलान कतिले डरहरु
तर पनि अरुलाई हेरिने छैन
हा हा हा .......
भए पनि सॅगै नभए पनि सॅगै
तिम्रै यादमा म बाॅचेको हुन्छु
आउनेछैन कोहि जीवनमा
पाउनेठैन ठाउॅ यो मुटुमा
तिम्रै लागि खुसीहरु साॅचेको हुन्छु
हा हा हा ...........

If you are looking for other songs of Phiroj Basnet than listed above, please submit your song request in our Nepali songs page of Facebook.