Nepali song "jiwan yadi geet ho (जीवन यदि गीत हो)" by "Nisha Deshar"

Nepali song of Nisha Deshar
Artist/Singer: Nisha Deshar (निशा देशार)
Album: Anubhuti
Musician: Depak Jungam
Lyricist: Beena Mahat
Genre: Pop
CRBT: 0140010222
Posted on: 19th February, 2014
Public views: 1002 times
Lyrics: Available
Rating: (6 Votes)
(जीवन यदि गीत हो भने )२(म त गुन-गुनाइदिन्छु )२
(जीवन यदि जीत हो भने म त मुस्कुराईदिन्छु...)२

त्यहि जाँदैछु म जहाँ हावाले लान्छ सिमलको भुवा झैं मन
समयको लहरसँगै लहरीलहरी जाऊ मेरो मन
जीवन यदि नदी हो भने (लहरसँगै बगिदिन्छु )२

कतै वन जल्यो होला मेरो पनि मन जल्यो सहदै जा हरेस नखा
बैशाखे बताससँगै बहली बहली जा मेरो मन
जीवन यदि आगो हो भने त्यसैमा म जलिदिन्छु
जीवन यदि गीत हो भने (म त गुन-गुनाइदिन्छु...)२

All songs of Nisha Deshar

If you are looking for other songs of Nisha Deshar than listed above, please submit your song request in our Nepali songs page of Facebook.