Nepali song "Jungali (जंगली)" by "Mukut The Musical Headgear"

Nepali song of Mukut The Musical Headgear
Artist/Singer: Mukut The Musical Headgear
Album: Jungali
Genre: Pop
Posted on: 06th August, 2013
Public views: 818 times
Lyrics: Available
Rating: (4 Votes)
देख्छु म आजकल सबैजना
बनाउने भन्दा पनि बिगर्ने जोशमा
बिर्सदैछौ हामी पाखा पखेरा
पुर्खाले बगाएको रगत पसिना
देख्छु म आजकल सबैजना
मस्तिमा छन् र आफ्नै धुनमा
नांगिदैछौं हामी आजको युगमा
फर्किदै छौ हामी त्यहि जुगमा
(जंगली....)
हामी सबै जंगली

देख्छु म आजकल सबैजना
नजिक भएपनि छन् धेरै टाढा
बुझाउन सक्दिन यो मनको व्यथा
त्यहि हो मान्छे त्यहि रूपमा
(जंगली....
हामी सबै जंगली )२

देख्छु म आजकल सबैजना
मस्तिमा छन् र आफ्नै धुनमा
@ npsongs.com
नांगिदैछौं हामी आजको युगमा
फर्किदै छौ हामी त्यहि जुगमा
((जंगली....)
हामी सबै जंगली)६
((जंगली....)

If you are looking for other songs of Mukut The Musical Headgear than listed above, please submit your song request in our Nepali songs page of Facebook.