Nepali song "yaspali bihe nagari (यसपाली बिहे नगरी)" by "Megh Lama"

Nepali song of Megh Lama
Artist/Singer: Megh Lama (मेघ लामा)
Album: Joban
Musician: Govinda Madhur Acharya
Lyricist: Govinda Madhur Acharya
Genre: Pop, Comedy
CRBT: 0160015600
Posted on: 05th March, 2013
Public views: 1745 times
Lyrics: Available
Rating: (9 Votes)
यसपाली बिहे नगरी भा'छैन
हे भा'छैन
आज यहाँ भोली त कहाँ हो कहाँ
कसैलाई थाहा छैन
यसपाली बिहे नगरी भा'छैन
(आज यहाँ भोली त कहाँ हो कहाँ
कसैलाई थाहा छैन )२

(साँचो कुरा बोल्छु सधैं डराउँदिन कहिले )२
(तिमीले हुन्छ भन मात्र माग्न आउँछु अहिले )२
यसपाली बिहे...
यसपाली बिहे नगरी भा'छैन
हे भा'छैन
(आज यहाँ भोली त कहाँ हो कहाँ
कसैलाई थाहा छैन )२

(पूर्व-पश्चिम,उतर-दक्षिण डुले कति कति )२
(तिमी जस्ति कोहि छैन भेट भा'का जति) २
यसपाली बिहे....
यसपाली बिहे नगरी भा'छैन
हे भा'चैन
(आज यहाँ भोली त कहाँ हो कहाँ
कसैलाई थाहा छैन )२

(तिमीलाई नै माया गर्छु मैले ढाट्याँ हैन )२
(साथीभाईको बिहे भयो मेरो भा'को छैन )२
@ npsongs.com
यसपली बिहे ...
यसपाली बिहे नगरी भा'छैन
हे भा'छैन
(आज यहाँ भोली त कहाँ हो कहाँ
कसैलाई थाहा छैन )६

All songs of Megh Lama

If you are looking for other songs of Megh Lama than listed above, please submit your song request in our Nepali songs page of Facebook.