Nepali song "satau janma hoina (सातौं जन्म होइन)" by "Kamal Khatri"

Nepali song of Kamal Khatri
Artist/Singer: Kamal Khatri (कमल खत्री)
Album: Pida
Genre: Pop
Posted on: 05th March, 2013
Public views: 7179 times
Lyrics: Available
Rating: (83 Votes)
(सातौं जन्म होइन तिमीलाई
यहि जुनी साथ दिन्छु
आकाशको तारा झार्न सक्दिन
म धर्तीमा जन्मेको छु )२
म धर्तीमा जन्मेको छु...

(भाग्यको लेखान्तमा नलेखिए पनि )२
तिमीलाई कर्मैले आफ्नो बनाउँछु
चिरेर देखाउन सक्दिन म
तिमीलाई यति धेरै माया दिन्छु
आकाशको तारा झार्न सक्दिन
धर्तीमा जन्मेको छु...

सातौं जन्म होइन तिमीलाई
यहि जुनी साथ दिन्छु
@ npsongs.com
आकाशको तारा झार्न सक्दिन
म धर्तीमा जन्मेको छु
म धर्तीमा जन्मेको छु...