Nepali song "rituharuma timi" by "Budha N Shrestha"

Nepali song of Budha N Shrestha
Artist/Singer: Budha N Shrestha (बुध यन श्रेष्ठ)
Album: Resign
Genre: Pop
Posted on: 15th April, 2007
Public views: 3292 times
Lyrics: Available
Rating: (25 Votes)
(ऋतुहरुमा तिमी, हरियालि बसन्त हौ
नदिहरुमा तिमी, पवित्र गंगा हौ )२
(निर्दोष छन् ति तिम्रा हत्केलाहरु तर मायाले भरिएका छन् औलाहरु )२
(पवित्र छन् ति तिम्रा लाजका गहना )२ तर चाहनाले भिजेका छ्न् ओठ्हरु
हावाहरुमा तिमी शीतल पवन हौ,नदिहरुमा तिमी पवित्र गंगा हौ
ऋतुहरुमा तिमी

(प्रकृतिले मलाई जन्म दिएकी, तिम्रो सिउदोँमा सिन्दूर भर्न )२
(सरस्वतीले कलम थम्याएकि)२ तिम्रो सुन्दरताको सधैं बयान गर्न
फूलहरुमा तिमी कोमल गुलाब हौ
नदिहरुमा तिमी, पवित्र गंगा हौ
ऋतुहरुमा तिमी, हरियालि बसन्त हौ
नदिहरुमा तिमी, पवित्र गंगा हौ
ला ला ला ला ला ला
ला ला ला ला हा ला

All songs of Budha N Shrestha

If you are looking for other songs of Budha N Shrestha than listed above, please submit your song request in our Nepali songs page of Facebook.