Nepali song "musukka hasda bhutukkai parchhe (मुसुक्क हास्दा भुतुक्कै पार्छे)" by "Babu Bogati"

Nepali song of Babu Bogati
Artist/Singer: Babu Bogati (बाबु बोगटी)
Movie: Sano Sansar
Genre: Movie
Posted on: 20th November, 2009
Public views: 4350 times
Lyrics: Available
Rating: (17 Votes)
मुसुक्क हाँस्दा भुतुक्कै पार्छे कान्छी मोरीले
हे छम् छम् नाच्दै कम्मर लच्काउदै हेर्छे गोरीले
हे आँखाको भाकाले सबैलाई लट्ठाउँछे
नागबेली चालले सबैलाई लोभ्याउँछे
आँखाको भाकाले सबैलाई लट्ठाउँछे
नागबेली चालले सबैलाई लोभ्याउँछे
मारी मारी गाँउ घर की सबै ठिट्टालाई
कान्छी मोरीले।।। (हो कान्छी मोरीले)

जादु छ त्यस्को तर्के हेराईमा
मोहनी छ मैना बोलाईमा
कति फसे कति लडे
नक्कलीको माया जालैमा
हे आँखाको भाकाले सबैलाई लट्ठाउँछे
हे नागबेली चालले सबैलाई लोभ्याउँछे
मारी मारी गाँउ घर की सबै ठिट्टालाई
कान्छी मोरीले।।। (हो कान्छी मोरीले)

मुस्कान मिठो त्यस्को लजाईमा
राख्छ सबैलाई त्यस्ले दोधारमा
कति तड्पे कति जले
नक्कलीको माया जालैमा
हे आँखाको भाकाले सबैलाई लट्ठाउँछे
नागबेली चालले सबैलाई लोभ्याउँछे
मारी मारी गाँउ घर की सबै ठिट्टालाई
कान्छी मोरीले।।। (हो कान्छी मोरीले)

मुसुक्क हाँस्दा भुतुक्कै पार्छे कान्छी मोरीले
हे छम् छम् नाच्दै कम्मर लच्काउदै हेर्छे गोरीले
हे आँखाको भाकाले सबैलाई लट्ठाउँछे
नागबेली चालले सबैलाई लोभ्याउँछे
आँखाको भाकाले सबैलाई लट्ठाउँछे
नागबेली चालले सबैलाई लोभ्याउँछे
मारी मारी गाँउ घर की सबै ठिट्टालाई
कान्छी मोरीले।।। (हो कान्छी मोरीले)